Kvalitetno obrazovanje je osnov napretka i uspeha pojedinca i društva – Prof. Dr. Valentin Kuleto

Naučna polja kojima se časopis pretežno bavi su različite oblasti usmerene ka razvoju društva i obrazovanja u okviru društveno-humanističkih nauka (pravo, ekonomija i političke i organizacione nauke), ali i filozofije, psihologije, pedagogije i sociologije, jezika i književnosti, istorije, nauke o umetnosti.

Časopis neguje internacionalne, ali i identitetske nauke, i posvećen je naučnim oblastima kao što su pravo, ekonomija, političke i organizacione nauke, filozofija, psihologija, pedagogija i sociologija, jezik i književnost, istorija i nauke o umetnosti.

U pogledu tematskih smernica za objavljivanje rada, časopis podržava radove iz sledećih tematskih oblasti (ali se ne ograničava samo na njih):

 • e-learning;
 • distance-learning sistemi;
 • veštačka inteligencija u obrazovanju (Artificial Intelligence in Education AIED);
 • Menadžment i marketing;
 • Preduzetništvo (Digitalno i socijalno);
 • Ppedagogija i andragogija;
 • Inovacije u obrazovanju;
 • Održivo obrazovanje;
 • Daroviti učenici; 
 • Obrazovanje 4.0;
 • Digitalna umetnost i data art;
 • Nauke o umetnosti;
 • Kultura;
 • Komunikologija;
 • Pedagogija i andragogija;
 • Obrazovna prishologija;
 • Obrazovna sociologija i sociologija obrazovanja;
 • Primena informacionih tehnologija u obrazovanju;
 • Inkluzija;
 • Rad sa decom sa posebnim potrebama;
 • Emocionalna inteligencija;
 • Flliped Classroom;
 • Refleksivna nastavna praksa;
 • Proširena realnost u obrazovanju;
 • Srpski jezik i književnost;
 • Književnost za decu i mlade;
 • Strani jezici i književnost;
 • Filozofija sa etikom;
 • Održivi razvoj;
 • Sociologija porodice;
 • Fizičko vaspitanje;
 • Psihologija ličnosti;
 • Obrazovanje i mediji;
 • Sociologija društvenih devijacija;
 • Parental Engagement;
 • Praćenje i ocenjivanje u nastavi;
 • Profesionalni razvoj nastavnika;
 • Druge akademske i obrazovne oblasti i teme značajne za K–12, nastavnike, roditelje i društvo;

 

U pogledu teorijskih i metodoloških smernica za obavljanje radova, časopis preporučuje IMRAD format za originalne naučne članke i PRISMA format za pregledne radove. Naučni radovi se upućuju na najmanje jednu recenziju, dok se stručni radovi ne upućuju na recenziju, već o njihovom kvalitetu i podobnosti za objavljivanje odluku donosi glavni i odgovorni urednik. Sve recenzije su double-blind.

Časopis koristi softver za proveru originalnosti i proverava originalnost svakog članka koji dobije pozitivne recenzije i preporuke recenzenata za objavu.

Časopis je open access i ne naplaćuje kotizaciju za obradu radova, niti za njihovo objavljivanje. Svi objavljeni naučni radovi su vidljivi u celini na sajtu časopisa.

Društvena, državna i kulturna uloga časopisa ogleda se u priznavanju značaja i uloge različitih akademskih i obrazovnih disciplina u razvoju obrazovanja i na njima zasnovanih rešenja u oblasti društva i samog obrazovanja.

Opšti, naučni i društveni karakter časopisa ogleda se u deljenju znanja, rezultata naučnoistraživačkog rada i promocije nauke.

Kada je reč o politici samoarhiviranja, autor sme da učini vidljivom objavljenu verzija članaka (Publisher’s PDF, Version of Record, VoR), uz navođenje gde i kada je publikovana. Autorima je dozvoljeno da objavljenu verziju rada deponuju u institucionalni ili tematski repozitorijum ili da je objave na ličnim veb-stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama, kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.), na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, u bilo koje vreme nakon objavljivanja u časopisu. Autori su u obavezi da pritom navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, izdanje, sveska, paginacija) i postave link, odnosno URL lokacije na kojoj se članak nalazi.

Ukoliko u budućnosti zbog razvojnih tendencija bude postojala potreba da se izvrše promene u nastavnoj politici časopisa, o tome će odlučiti Upravni odbor na osnovu predloga uredništva, odnosno na osnovu uočenih potreba.