Uticaj energetskih pića na zdravlje mladih – Istraživanje stavova učenika viših razreda osnovnih škola u Republici Srbiji

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Svetlana Novaković Carević
Lenka Ilić

Apstrakt

Energetska pića su slatka, obično gazirana pića, čija je glavna uloga da pruže više energije u odnosu na klasična pića. S obzirom na to da njihov kalorični sastav ne sadrži mnogo energije, brojni dodaci, a pre svega kofein, doprinose njihovom efektu, poboljšavajući budnost, koncentraciju i fizičku snagu. Ova pića u osnovi ne dodaju energiju telu, već izgleda da povećavaju potrošnju internih energetskih depoa. Pored pregleda literature, rad donosi istraživanje stavova učenika viših razreda osnovnih škola u Republici Srbiji prema energetskim pićima, učestalost njihove konzumacije, mišljenja o efektima energetskih pića i još mnogo toga. U istraživanju je učestvovalo 739 ispitanika starosti od 12
do 15 godina.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##